Intel навчання для майбутнього

Intel® «Навчання для майбутнього» — одна з найбільш масштабних міжнародних освітніх програм корпорації Intel. Ініціатива, проголошена 2000 року лише в деяких штатах США, сьогодні охоплює більше 10 млн учителів з понад 70-ти країн світу.

Місія програми: виступати каталізатором реформування світової освіти; сприяти підготовці учнів до економіки знань; сприяти економічному зростанню країн, в яких програма впроваджується. 

Програма покликана допомогти вчителям середніх загальноосвітніх навчальних закладів та студентам педагогічних вишів опанувати ефективні педагогічні та інформаційні технології, розширити їх використання під час організації самостійної проектно-дослідницької діяльності учнів.

В 2003 році розпочалася реалізація програми в Україні спільно з МОН України, ІІТіЗО МОН України, УМО АПН України та обласними УОН ОДА. Це стало можливим після адаптації навчального курсу програми до вимог вітчизняної системи освіти, яку здійснили провідні спеціалісти в області педагогіки.  Станом на 1 жовтня 2013р. за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» пройшли навчання  понад 280 000 осіб, серед яких: керівники системи  освіти, вчителі шкіл та професійно-технічних навчальних закладів,  методисти, викладачі та студенти  вищих педагогічних навчальних  закладів.  Програма впроваджується в усіх  областях України у системі середньої, вищої, професійної та післядипломної педагогічної освіти. Незалежна експертиза програми свідчить, що більш ніж 90% учасників у всіх країнах світу, де вона впроваджується, дають позитивні відгуки. В Україні – 96,8%; 100% учасників рекомендують цей курс своїм колегам!

Детальна інформація:  www.iteach.com.ua