Освітні програми Intel «Навчання для майбутнього»


Програма Intel® Навчання для майбутнього, створена для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням навчальних програм та Державних стандартів, поклика­на допомогти вчителям впроваджувати та підтримувати сучасні моделі навчан­ня і формування навичок ХХІ століття.

Очна, дистанційна та очно-дистанційна форма навчання та можливість обрати найбільш прийнятний рівень складності (від початкового до високого) робить програму гнучкою, цікавою та доступ­ною для широкого кола педагогів.


Міні-курси Intel® «Навчання для майбутнього», «Елементи»
 

Професійний розвиток для всіх, усюди, у будь-який час, 24-ма мовами.

Серія цікавих,візуально привабливих коротких курсів, які забезпечують глибоке вивчення сучасних концепцій навчання. Доступні он-лайн або на компакт-дисках.


Вчителю-предметнику загальноосвітньої школи
 

Метод проектів

Спільна робота в цифровому класі

Курс допомагає вчителям поглибити теоре­тичні знання та практичні навички застосу­вання проектного підходу у навчанні учнів.

Курс допомагає вчителям розвивати в учнів навички ХХІ століття, поглиблювати розуміння навчального матеріалу, а також отувати учнів до глобалізації та взаємопов'язаності світу.

Оцінювання в класах ХХІ століття

Критичне мислення з даними

Курс знайомить педагогів із сучасними сис­темами оцінювання досягнень учнів, які покликані сприяти покращенню якості на­вчання. Учасники вчаться планувати та роз­робляти системи оцінювання для учнів

Курс створений для педагогів, які прагнуть розвивати в учнів практичні навички пошуку інформації та її аналізу,а також інтерпретації та відображення різних видів даних з якими стикаються учні в сучасному світі.


Керівнику та адміністратору навчального закладу
 

Керівництво освітнім закладом у ХХІ столітті

 

Курс орієнтований на менеджерів освіти та надає можливість керівникам навчальних закладів обговорювати та розробляти освітні стратегії розвитку освітнього закладу в умо­вах технологічного світу.

 


Курси Intel® «Навчання для майбутнього»
 

Серія тренінгів для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, які успішно впроваджуються у більш ніж 60 країнах світу з 1999 року.


Вчителю-предметнику загальноосвітньої школи
 

Базовий курс

 Курс «Мислення з технологією»

Базовий курс дає змогу вчителю опанувати  програмні засоби, які допоможуть педагогу підвищити продуктивність роботи у класі тареалізовувати особистісно-орієнтовані підходи до навчання.

Практичний курс із розробки проектно-орієнтованих навчальних модулів із використанням онлайн-інструментів, орієнтований на розвиток в учнів навичок мислення високого рівня.

Основний курс

Розширений дистанційний курс

Практичний курс із розробки навчальних модулів (проектів) із використанням новітніх технологій та  онлайн-інструментів, в основу якого покладено особистісноорієнтоване навчання та розвиток в учнів навичок ХХІ століття.

 

Курс орієнтований на впровадження у навчання технологій ХХІ століття та навичок співпраці педагогів між собою за допомогою створення педагогічних громад.

 

Основний курс – дистанційний

 

Практичний онлайн-курс із розробки навчальних модулів із використанням сучасних технологій та онлайн-інструментів на основі чинних навчальних програм та Державних стандартів.

 

 


Керівнику та адміністратору навчального закладу
 


Вчителю ІКТ (інформатики)
 

Курс для керівників в освіті

 Навички для успіху

Особливістю курсу є зосередження уваги керівників навчальних закладів на різноманітних аспектах лідерства та можливостях ефективного впровадження сучасних технологій у школах за допомогою співпраці між собою в рамках навчання.

Курс для вчителів інформатики орієнтований на формування в учнів комп’ютерної грамотності, критичного мислення та навичок роботи в команді у процесі викладання предмета.

 


Освітні ресурси Intel 
 

Глобальна онлайн-спільнота

Безкоштовні інструменти і ресурси для вчителів 

Teachers Engage — мережа для особистого навчання, орієнтована на всіх, хто цікавиться основними концепціями, викладеними в рамках програми Intel®Навчання для майбутнього, а саме: навчальне проектування, проектно-орієнтований підхід, ефективне використання технологій, оцінка навичок ХХІ століття, постановка учням відкритих запитань та завдань.

Веб-сайт Intel Education пропонує надійні, практичні та легкі в інтеграції матеріали і ресурси, зокрема зразки планів уроків, стратегії оцінювання, ідеї проектів, збагачених технологіями та інструменти, що сприяють розвитку мислення високого рівня. Матеріали викладені понад 18-ма мовами.


Додаткову інформацію можна отримати за адресами: www.intel.com/teachers, https://edugalaxy.intel.ru/, http://iteach.com.ua/