Трансформація освіти


Нововведення на базі ІКТ можуть відбуватися в навчальній аудиторії навіть тоді, коли державою політика ІКТ взагалі не реалізується. У світі є багато прикладів, коли мотивовані, кваліфіковані вчителі використовували переваги ІКТ для залучення учнів до спільних досліджень, пошуку та управління інформацією, а також створення та публікації цифрових продуктів, навіть при умові відсутності політики ІКТ. У той час, коли ці окремі випадки є важливими, і варто брати до уваги досвід та знання окремих вчителів, політика ІКТ може мати надзвичайно сильний вплив на освітню систему. Запропоновані в цьому документі матеріали були розроблені для підтримки прийняття рішень щодо розвитку політики ІКТ, яка внесе трансформаційні зміни у систему освіти.

Політика

Політика – точне формулювання пріоритетів та планів – може поєднати нововведення на базі ІКТ з іншими змінами в навчальній програмі та оцінюванні знань; з професійним розвитком, викладанням та навчанням; а також із дослідженнями і аналітичними оцінками. В результаті, політика ІКТ здатна змінити усю систему освіти та сформувати щоденну практичну діяльність вчителів та шкільних лідерів. Більше того, політика ІКТ здатна поєднати трансформацію системи освіти з важливими цілями соціального та економічного розвитку, такими як підвищення ролі шкіл, підтримка гендерної рівності та скорочення гендерного розриву, підготовка висококваліфікованих спеціалістів, створення висококваліфікованих робочих місць, та сприяння розвитку високих технологій, розробці програмного забезпечення і розвитку секторів економіки, пов’язаних з електронним навчанням (eLearning).

Edutransform.org