Програми Intel «Навчання для майбутнього»

Intel® «Навчання для майбутнього» — одна з найбільш масштабних міжнародних освітніх програм корпорації Intel. Ініціатива, проголошена 2000 року лише в деяких штатах США, сьогодні охоплює більше 10 млн учителів з понад 70-ти країн світу.

Місія програми: виступати каталізатором реформування світової освіти; сприяти підготовці учнів до економіки знань; сприяти економічному зростанню країн, в яких програма впроваджується.

Програма покликана допомогти вчителям середніх загальноосвітніх навчальних закладів та студентам педагогічних вишів опанувати ефективні педагогічні та інформаційні технології, розширити їх використання під час організації самостійної проектно-дослідницької діяльності учнів.

В 2003 році розпочалася реалізація програми в Україні спільно з МОН України, ІІТіЗО МОН України, УМО АПН України та обласними УОН ОДА. Це стало можливимпісля адаптації навчального курсу програми до вимог вітчизняної системи освіти, яку здійснили провідні спеціалісти в області педагогіки.  Станом на 1 серпня 2012р. за програмою Intel®«Навчання для  майбутнього» пройшли навчання  понад 230 000осіб, серед яких: керівники системи  освіти, вчителі шкіл та професійно-технічних навчальних закладів,  методисти, викладачі та студенти  вищих педагогічних навчальних  закладів.  Програма впроваджується в усіх  областях України усистемі середньої,  вищої, професійної та післядипломної  педагогічної освіти. Незалежна експертиза програми свідчить, що більш ніж 90% учасників у всіх країнах світу, де вона впроваджується, дають позитивні відгуки. В Україні – 96,8%; 100% учасників рекомендують цей курс своїм колегам!

Детальна інформація:  http://www.iteach.com.ua

<<